10.12.2013, 07:57 | Af: Administrator

FCM og UU Herning sætter igen fuldt hold

Det lykkedes også FC Midtjylland og Ungdommens Uddannelsesvejledning at sætte fuldt hold i 2013 takket være stor opbakning for sponsorer.

Det er efterhånden tre år siden, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning (UU Herning) tog utraditionelle midler i brug for at skaffe praktikpladser til de unge i det midt- og vestjyske område, da de i samarbejde med FC Midtjylland lancerede "På Banen" som et nyt, fælles projekt.

I de foregående to sæsoner er det lykkedes de to UU-vejledere Lars Chr. Larsen og Peter Villadsen at stille fuldt hold, og igen i år er det lykkedes de to vejledere at stille med 11 "spillere" på holdet, som hænger i Klimadan Loungen på MCH Arena.

- Det er endnu engang lykkedes at stille et hold, som er det synlige bevis på, at projektet virker, men vi har også en masse formel og uformel kontakt med sponsorerne i loungen. Vi har oplevet stor interesse for projektet blandt FC Midtjyllands sponsorer, som har taget rigtig godt imod os, siger Peter Villadsen.

- Vi har jo vores gang i loungen på MCH Arena, hvor vi kan bruge FC Midtjyllands netværk. Vi går rundt og forsøger at koble de unge mennesker sammen med virksomhederne. Virksomhederne kan også kontakte os, hvis de har spørgsmål eller er interesseret i at få en elev, forklarer Peter Villadsen.

På UU Hernings hjemmeside kan de unge tilmelde sig en Ungebank, hvor virksomheder kan se deres profiler. Og det har altså resulteret i flere succesfulde midtjyske samarbejder mellem FC Midtjyllands sponsorer og unge mennesker fra regionen.

- Vi vil åbne dørene for de unge mennesker og give dem muligheder, men vi blander os ikke i, om virksomhederne ansætter dem eller ej. Det helt op til virksomhederne selv, men vi bidrager gerne med råd og vejledning, fortæller Peter Villadsen.

Efter sæsonen skal samarbejdet evalueres med henblik på at forlænge aftalen, og her ser UU Herning, som er blevet lagt ind under beskæftigelsesområdet nye muligheder i form af mentorordninger, hvor regionens unge kan få tilknyttet en mentor.

I FC Midtjylland falder samarbejdet i fin tråd med det sociale ansvar, som klubben er meget bevidst om at tage i Ulveland.

- Som et af regionens flagskibe skal vi selvfølgelig være med til at tage et socialt ansvar i regionen. FC Midtjylland er hele regionens hold, og derfor er det også vigtigt for os, at vi kan give noget tilbage til regionen, og projektet "På Banen" er en måde, hvorpå vi kan gøre det, siger ordførende direktør i FC Midtjylland Claus Steinlein.