03.07.2014, 06:55 | Af: Administrator

FC Midtjylland intensiverer arbejdet med RØDDERNE

Nyt banebrydende lokalt- og regionalt tiltag på vej

I FCM Klubsamarbejdet og FC Midtjylland er der altid gjort meget ud af at komme ud i områderne for at synliggøre, hvor meget RØDDERNE betyder for FC Midtjylland. Nu tages skridtet videre!

FCM Klubsamarbejdet vil fortsat være inddelt i de kendte områder, hvor der vil foregå en lang række sportslige aktiviteter. Rent faktisk vil antallet og kvaliteten deri blive udbygget – ikke bare for de dygtigste, men også for de næstbedste spillere, så det generelle fodboldniveau i regionen hæves.

  • Det er en kendt sag, at hvis vi i Midt- og Vestjylland skal kunne klare os imod resten af Danmark, så er vi nødt til at stå sammen. Vores vilje til at foretage en intensivering af arbejdet med den lokale- og regionale fodbold kan således heller ikke realiseres af FC Midtjylland alene. Vil vi fodboldmæssigt som region ikke blive en del af Udkants Danmark, så er vi nødt til sammen at udvikle fodbolden på alle niveauer i Ulveland, fortæller akademichef Flemming Broe.
     
  • Skal vi kunne gøre en reel forskel for den enkelte klub i den enkelte kommune, kræver det dog, at vi fra FCMs side kan komme ud i området og være synlige på det enkelte træningsanlæg og at vi kan komme ud at uddanne trænerne for de yngste, supplerer leder af FCM Klubsamarbejdet Tommy Jensen.
     
  • Det er samtidig en opgave, som vi SAMMEN er nødt til at løfte i vores region, og vi får I høj grad brug for lokal støtte til at løfte den. Det betyder bl.a. at vi fremadrettet også vil styrke vores kommercielle samarbejde med lokale partnere, som kan se ideen i at støtte op omkring den lokale- og regionale talentudvikling. Vi kommer ikke ud i regionen for at stjæle sponsorer fra breddeklubberne, men snarere for at sikre opbakning til at skabe større sportslige udfordringer og oplevelser for flere lokale talenter, for at få mere fokus på fodbolden i lokalområderne og dermed også for i sidste ende at få flere spillere til at spille spillet, pointerer kommerciel direktør Hans Krabbe.

RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane

Den fremtidige lokale- og regionale talentudvikling kommer til at foregå under navnet ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane”, fordi det i virkeligheden er det vi vil. Vi vil styrke fodbolden på den lokale og regionale hjemmebane. Vi vil dyrke vores lokalområde i endnu højere grad end vi gør i dag, hvor 50% af vores akademispillere er fra vores egen region og mere end 70% af Superligatruppen er af egen avl.

Det betyder en fokuseret indsats med endnu yngre drengespillere end hvad vi har gjort hidtil – nogle små rødder om man vil – det betyder øget fokus på lokal træneruddannelse, øget fokus på områdets pt. næstbedste spillere og på FCM-oplevelser i den lokale klub.

Vi vil med tiltaget sørge for, at mange af de tiltag vi hidtil har arrangeret centralt ét sted i regionen fremadrettet i langt højere grad vil blive lagt ud i områderne, så spillere og trænere fra vore samarbejdsklubber får kortere afstand til vore aktiviteter. Dermed får de også kortere afstand til at blive inspireret og udviklet og kan i det hele taget bruge mere tid på banen end i bilen på vej til at blive inspireret og udviklet.

Med ”fodbolden på hjemmebane” skal afstanden til FC Midtjylland altså mindskes uanset hvor i regionen man bor, og det betyder også, at vi fremadrettet vil øge vort samarbejde med de lokale klubber og de lokale ugeaviser, så man også lokalt bliver opmærksomme på alle de gode historier og tiltag der gøres for at promoverer sporten, den lokale klub og FC Midtjylland.

”RØDDERNE – fodbold på hjemmebane” kommer dels til at omhandle nogle velkendte aktiviteter såsom klubbesøg fra Superliga- og akademispillere, dels til at omhandle nogle velkendte aktiviteter i ny indpakning såsom FCM Fodboldskole og FCM Miniakademi og dels nogle helt nye fodboldaktiviteter for yngre spillere end der hidtil er blevet arbejdet med i FCM, nye uddannelsesforløb målrettet trænerne for de yngste spillere samt et helt nyt tiltag som skal forene det sportslige med det kommercielle i hele regionen.

I første omgang er det tanken at køre et pilotprojekt med alt dette indhold i ét af FCM Klubsamarbejdets 5 områder og når der her er gjort de første erfaringer, er det meningen at konceptet herefter rulles ud i hele Ulveland.

Læs mere om RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane på fcmklubsamarbejdet.dk.