14.11.2015, 10:53 | Af: Administrator

Black Wolves inviterer til generalforsamling

Fanklubben holder generalforsamlingen inden FCK-kampen

Generalforsamlingen står for døren. Har du overvejet en plads i bestyrelsen?

Det er her, du kan påvirke fankulturen i Midtjylland og være med til at skabe rammerne for uforglemmelige oplevelser for FCM-fans i alle aldre.

Generalforsamlingen begynder den 29. september 2015 klokken 14.00 i Black Wolves Fanlounge på MCH Arena. Her vil bestyrelsen være vært ved en øl/vand + frankfurter m/brød.


Info
Adgang og stemmeret har alle, der kan fremvise:
- Gyldigt medlemskort for 2015
- Kvittering for betaling af kontingent for 2015 fra posthus, bank, eller udskrift fra egen netbank
- Er registreret som betalende for 2015 i medlemsdatabasen og dette kan bekræftes (der tages forbehold for IT-problemer, der forhindrer adgang) 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
5. Godkendelse af budget for det kommende år
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant
10. Eventuelt 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. 
Forslag bedes fremsendt til info@black-wolves.com

OBS: Dørene vil være lukket fra klokken 14.00 til generalforsamlingen er afsluttet - forventeligt klokken 15.30. Herefter afholdes normal warm-up til FCK kampen.