27.02.2015, 17:07 | Af: Administrator

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S

Informationer vedrørende selskabets ekstraordinære generalforsamling.

Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding fredag den 27. marts 2015 kl. 11:00 i loungen på 2. sal i IBF Arena, Stadion Allé 2B, Ikast, vil følgende dokumenter blive fremlagt.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S

Bilag 1: KONVERTIBELTGÆLDSBREV

Bilag 2: ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN

Bilag 3: FULDMAGT

Bilag 4: BREVSTEMME

Forslag til ændring af vedtægter

Beretning fra bestyrelsen

Redegørelse fra bestyrelsen

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Skattemæssige konsekvenser

Notice to covene