08.05.2015, 14:01 | Af: Administrator

Afnotering imødekommet

FCM forlader GXG Markets primo juni.

FC Midtjyllands tid som børsnoteret virksomhed slutter i begyndelsen af næste måned.

Det ligger fast, efter at FCM Holding A/S’ anmodning om at blive afnoteret er blevet imødekommet af GXG Markets A/S.

Det kræver ressourcer at være en børsnoteret virksomhed, og for vores vedkommende er omkostningerne uforholdsmæssigt store i forhold til de fordele, vi havde ved at være noteret på GXG Markets. Derfor er vi glade for, at anmondningen er blevet imødekommet, forklarer FCM-formand Rasmus Ankersen.

Afnoteringen giver virksomheden mulighed for at allokere flere penge til at forfølge de langsigtede planer og strategier for FC Midtjylland og FCM Håndbold.

- Vi vil hellere bruge penge på at udvikle forretningen end at være noteret på børsen, siger Rasmus Ankersen.